06-41914054

Wat is EMDR?

Traumatische gebeurtenissen, zoals een ongeval, geweld, of de dood van een dierbare, hebben vaak een grote impact op iemands leven. EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een effectieve therapie voor kinderen en (jong)volwassenen die door een traumatische ervaring belemmerd worden in hun leven.

Wanneer is EMDR effectief?

Als nare beelden blijven terugkomen in herbelevingen, flashbacks, nachtmerries of angstklachten, schrik- en vermijdingsreacties veroorzaken, spreken we van een ‘posttraumatische stress-stoornis’ (PTSS). Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat EMDR een effectieve behandeling is voor mensen met PTSS of andere psychische klachten als vermijdingsgedrag, somberheid, angst, schaamte, verdriet, schuld of boosheid. 

Hoe werkt EMDR?

Tijdens een EMDR sessie volg je met je ogen de beweging van mijn hand terwijl je terugdenkt aan de traumatische gebeurtenis. Daar koppelen we een zin aan die je gevoel over de gebeurtenis beschrijft. Je werkgeheugen wordt hiermee overbelast en de nare ervaring verdwijnt op de achtergrond. We herhalen de oefening en koppelen een andere, positievere zin aan de gebeurtenis. Je verwerkt de gebeurtenis opnieuw met minder heftige emoties waardoor je klachten verminderen. Veel mensen zijn al na enkele behandelingen weer in staat om hun gewone leven op te pakken.

Voor wie?

Sylvia past EMDR toe op kinderen, jongeren en hun ouders.

contact

12 + 3 =

Neem contact op met Sylvia!

13 + 15 =

Drs. Sylvia van Loenen

MASTER ORTHOPEDAGOOG

EMDR

Spel- en verhaaltherapie voor kinderen en (jong)volwassenen

 

Villa Xaverius
Rijsenburgselaan 11
3972 EG Driebergen

snmvanloenen ad gmail.com
06-41914054

Vormgeving en bouw website Robert Zwart - Teksten Gizella Komondy