06-41914054

Wat is een autismespectrumstoornis?

Autismespectrum-stoornis (ASS) is een overkoepelende diagnose voor verschillende subtypen van autisme, voorheen bekend als autismestoornis, syndroom van Asperger en PDD-NOS. Ondanks jarenlang wereldwijd onderzoek, is nog steeds onbekend wat autisme precies is. Wel is bekend dat autisme een grote invloed heeft op iemands leven en relaties.

Algemene kenmerken van autismespectrum-stoornis:

  • Moeizame communicatie en interactie met anderen
  • Beperkte, repetitieve gedragspatronen, interesses en activiteiten
  • Over- of onder gevoeligheid voor zintuiglijke prikkels

Autismestoornis

Mensen met ASS hebben over het algemeen een normale tot een hoge intelligentie. In 30% van de gevallen is er sprake van een verstandelijke beperking. In elk geval is er sprake van een taalachterstand tijdens de jeugd.

PDD-NOS

PDD-NOS staat voor Pervasive Developmental Disorder Not otherwise Specified. Pervasive betekent: van invloed op de hele ontwikkeling, zoals sociale vaardigheden, relaties, motoriek, gevoelens, fantasie en begrip van de omgeving. Iemand met PDD-NOS heeft bovengemiddeld veel kenmerken van autisme maar niet genoeg voor een diagnose autismestoornis. 

Oorzaken

ASS is een aangeboren afwijking, waarbij erfelijkheid een rol speelt. Over verdere oorzaken is nog niet veel bekend.

Sterke punten van mensen met autisme:

  • oog voor detail
  • analytisch denken
  • eerlijkheid
  • loyaliteit
  • technisch inzicht

Wat kan ik voor uw kind betekenen?

Kinderen met ASS lopen meer kans om geïsoleerd te raken, sociaal emotioneel vast te lopen en onbegrepen gedrag te laten zien. Ik help deze kinderen via cognitieve technieken, EMDR, sociale vaardigheidstraining, spel- en verhaaltherapie om hun relaties en communicatie met anderen te verdiepen. Ook kan ik met gezinstherapie de relaties binnen het gezin verbeteren. 

contact

11 + 1 =

Neem contact op met Sylvia!

14 + 2 =

Drs. Sylvia van Loenen

MASTER ORTHOPEDAGOOG

EMDR

Spel- en verhaaltherapie voor kinderen en (jong)volwassenen

 

Villa Xaverius
Rijsenburgselaan 11
3972 EG Driebergen

snmvanloenen ad gmail.com
06-41914054

Vormgeving en bouw website Robert Zwart - Teksten Gizella Komondy