06-41914054

Wat is AD(H)D?

AD(H)D staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder en komt voor bij kinderen en volwassenen. Veel voorkomende klachten bij AD(H)D zijn concentratieproblemen, hyperactiviteit en impulsiviteit. Uit onderzoek blijkt dat de hersenen van mensen met AD(H)D anders werken dan die van leeftijdsgenoten zonder AD(H)D. Boodschappen in de hersenen worden doorgegeven van de ene zenuw naar de andere via neurotransmitters. Bij mensen met AD(H)D zijn er verstoringen gevonden in de neurotransmittersystemen.

Vormen van AD(H)D:

 • Het hyperactieve type: belangrijkste kenmerken zijn hyperactiviteit en impulsiviteit
 • Het onoplettend type: (ook wel ADD) concentratieproblemen 
 • Het gecombineerde type: kenmerken zijn concentratieproblemen, hyperactiviteit en impulsiviteit

Oorzaken

De precieze oorzaak van AD(H)D is nog niet bekend. Het is bekend dat erfelijkheid een rol speelt. Omgeving en opvoeding kunnen geen AD(H)D veroorzaken of voorkomen. Opvoeding speelt wel een belangrijke rol bij het omgaan met AD(H)D.

Kenmerken van ADHD:

 • Moeite met stil zitten
 • Snel afgeleid
 • Moeite met op de beurt wachten
 • Veel beginnen, niets afmaken
 • Niet rustig kunnen spelen
 • Overdreven veel praten
 • Anderen in de rede vallen
 • Niet luisteren naar wat anderen zeggen
 • Zich vaak in gevaarlijke situaties storten
 • Moeite met opvolgen van instructies
 • Anders reageren op straf en beloning
 • Vaak dingen kwijt raken
 • Moeite met het richten van de aandacht
 • Moeite met zelfcontrole

Positieve kenmerken mensen met AD(H)D

 • Inlevingsvermogen
 • Empathisch
 • Fantasierijk
 • Hyper focus: een ongelooflijke kracht en doorzettingsvermogen om iets te bereiken 
 • Creativiteit
 • Vermogen om zaken vanuit allerlei perspectieven te bekijken
 • Probleemoplossend vermogen
 • ‘Out of the box’ denken, unieke kijk op de wereld
 • Een sterke drive
 • Gevoel voor humor
 • Vermogen om kritiek en tegenslagen te incasseren
 • Sterke intuïtie
 • Vindingrijk

Kenmerken van ADD:

 • Dromerig of afwezig
 • Passief
 • Teruggetrokken
 • Ongeorganiseerd
 • Vergeetachtig
 • Niet lijken te luisteren
 • Vaak dingen kwijt raken
 • Snel afgeleid
 • Moeite met sociale processen in de klas

Wat kan ik voor uw kind betekenen?

Kinderen met AD(H)D zijn vaak ongeorganiseerd, vergeetachtig en daardoor onzeker of faalangstig. Ik help deze kinderen via cognitieve technieken, EMDR, sociale vaardigheidstraining, spel- en verhaaltherapie om hun leven meer structuur te geven en hun zelfbeeld te verbeteren.

contact

7 + 6 =

Neem contact op!

15 + 12 =

Drs. Sylvia van Loenen

MASTER ORTHOPEDAGOOG

EMDR

Spel- en verhaaltherapie voor kinderen en (jong)volwassenen

 

Villa Xaverius
Rijsenburgselaan 11
3972 EG Driebergen

snmvanloenen ad gmail.com
06-41914054

Vormgeving en bouw website Robert Zwart - Teksten Gizella Komondy